La început / At the beginning

·

·

Salut! Totul a început încă înainte să-mi dau seama. Copil fiind, la început în joacă, apoi mai serios, puneam mâna pe locuri dureroase, pe mine sau pe alții. Au trecut anii… aproape că am uitat ce făceam în copilărie până când cineva a avut nevoie. E vorba despre soacra unei colege de birou care și-a fracturat tibia. Am mers la dumneaei acasă, am aplicat ceea ce știam la momentul respectiv și ceea ce știam că funcționează, iar după două săptămâni deja a rupt ghipsul umblând prin casă după nepoțica ei. Lumea din jur a fost nedumerită și uimită totodată; a fost întrebată ce a făcut de și-a revenit așa de rapid. Și uite așa lumea a început să mă caute pentru diferite probleme de sănătate. (Mircea, am pietre la fiere, poți să le scoți? Nu știu, hai să vedem cum merge – a venit răspunsul meu. A funcționat. Dar cu burta mea umflată putem face ceva? Dar dureri de spate poți rezolva, dar… și am încercat – și a funcționat. De atunci au trecut 30 de ani, m-am perfecționat, am studiat foarte mult tehnici de terapie ale câmpului energetic uman, am exersat enorm pentru a-mi perfecționa tehnica, iar rezultatele pozitive continuă să apară. În 1993 am fondat BIOMEDICA, unde mă găsiți și în prezent practicând bioterapia la modul profesional.

Hi! It all started before I knew it. As a kid, at first in play, then more seriously, I would put my hands on sore spots, on myself or others. Years went by… I almost forgot what I was doing as a child until someone needed it. It was an office mate’s mother-in-law who fractured her tibia. I went to her house, applied what I knew at the time and what I knew worked, and two weeks later she had already broken the cast walking around the house after her granddaughter. The people around were puzzled and amazed at the same time; she was asked what she had done to recover so quickly. And just like that, people started to seek me out for various health problems (Mircea, I have gallstones, can you remove them? I don’t know, let’s see how it goes – came my reply. It worked. But with my swollen belly can we do anything? But back pain you can fix, but… and I tried – and it worked. Since then it’s been 30 years, I’ve improved, I’ve studied a lot of human energy field therapy techniques, I’ve practiced a lot to perfect my technique, and the positive results keep coming. In 1993 I founded BIOMEDICA, where you can still find me practicing biotherapy professionally.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *