Cei patru piloni ai sănătății / The four pillars of health

·

·

CEI PATRU PILONI AI SĂNĂTĂȚII

ALIMENTAȚIA – POSTUL – MIȘCAREA – ODIHNA

 1. ALIMENTAȚIA – Aici am câteva considerații referitoare la o alimentație corectă și anume:
  ce mâncăm, când mâncăm, cum mâncăm și cât mâncăm.
 • Primul lucru – ce anume mâncăm? E sunt convins de corectitudinea și beneficiile absolute ale alimentației bazate exclusiv pe produse din plante. Argumentele pentru această convingere le las pentru o postare viitoare.
 • Când mâncăm? Sunt adeptul unei anume flexibilități în privința orelor de masă. Nu consider necesar să mâncăm la ore fixe, atâta timp cât nu băgăm nimic în gură cu minim 4-5 ore înainte de culcare cu excepția apei. Consider că e suficient să mâncăm de 2 ori pe zi, ca să lăsăm suficient timp pentru o digestie eficientă. Între mese nu nu mai consumăm nimic cu excepția apei; digestia se repornește de la început de fiecare dată când băgăm ceva în noi. Nici în mașina de spălat nu punem rufe până nu își termină ciclul de spălare. La fel trebuie să facem și cu stomacul.
 • Cum mâncăm? E simplu: în liniște, fără discuții inutile la masă, mestecând mult fiecare bol alimentar înainte de a-l înghiți. Nu bem apă sau alte lichide la masă – aceasta va dilua sucurile gastrice.
 • Cât mâncăm? Cam 80% din capacitatea stomacului, niciodată nu vom mânca până la umplerea totală a acestuia (pe săturate). Lăsați un pic de spațiu pentru o digestie gastrică eficientă. Senzația de sațietate va apărea oricum după cel mult 10 minute de la ultima îmbucătură.
 1. POSTUL – Este foarte eficient și sănătos până când nu e dus la extrem. Eu practic postul intermitent, las circa 16 – 18 ore de la ultima masă a zilei până la prima masă a zilei următoare. Despre efectele postului voi scrie de asemenea într-o postare viitoare.
 2. MIȘCAREA – Este esențială pentru o viață sănătoasă. Ce nu folosim se pierde, se atrofiază ca nefiind necesar – așa consideră corpul nostru. Despre beneficiile sportului în viața noastră am scris în postarea anterioară.
 3. ODIHNA – Se face prin somn, zilnic, 8 ore pentru un adult, pentru copii 10 -12 ore. În timpul somnului se petrec câteva lucruri magice în corpul nostru: este stimulată imunitatea, scade riscul de obezitate, îmbunătățește activitatea psihică, ajută neurogeneza și neuroplasticitatea, reduce riscul de diabet zaharat, îmbunătățește memoria, stimulează fertilitatea, crește apetitul sexual, scade riscul bolilor de inimă.

Care dintre cei patru piloni vi se pare cel mai dificil de implementat? Aștept răspunsul vostru în comentarii.

THE FOUR PILLARS OF HEALTH

NUTRITION – FASTING – MOVEMENT – REST

 1. DIET – Here I have a few considerations on proper nutrition, namely:
  what we eat, when we eat, how we eat and how much we eat.
 • First thing – what do we eat? I am convinced of the absolute correctness and benefits of eating exclusively plant-based food. The arguments for this conviction I leave for a future post.
 • When do we eat? I’m an advocate of a certain flexibility in mealtimes. I don’t consider it necessary to eat at fixed times, as long as we don’t put anything in our mouths at least 4-5 hours before bedtime except water. I think it’s enough to eat twice a day to leave enough time for efficient digestion. Between meals we do not consume anything except water; digestion restarts from the beginning every time we put something in. We don’t even put clothes in the washing machine until the washing cycle is finished. The same goes for the stomach.
 • How do we eat? It’s simple: quietly, without unnecessary discussion at the table, chewing each bowl of food thoroughly before swallowing. Don’t drink water or other liquids with your meal – this will dilute the gastric juices.
 • How much do we eat? About 80% of stomach capacity, we never eat until our stomach is completely full (stuffed). Leave a little room for efficient gastric digestion. Satiety will occur within 10 minutes of the last bite anyway.
 1. FASTING – It’s very effective and healthy until taken to the extreme. I practice intermittent fasting, leaving about 16 – 18 hours from the last meal of the day until the first meal of the next day. I will also write about the effects of fasting in a future post.
 2. MOVEMENT – It is essential for a healthy life. What we don’t use is wasted, atrophies as unnecessary – so our bodies think. I wrote about the benefits of sport in our lives in a previous post.
 3. REST – It is done through sleep, daily, 8 hours for an adult, for children 10 -12 hours. During sleep some magical things happen in our body: immunity is boosted, decreases the risk of obesity, improves mental activity, helps neurogenesis and neuroplasticity, reduces the risk of diabetes, improves memory, boosts fertility, increases sex drive, decreases the risk of heart disease.

Which of the four pillars do you find most difficult to implement? I look forward to your response in the comments.