Bioterapia / Biotherapy

·

·

Tratamentul bioenergetic este o formă de terapie complementar/alternativă care se bazează pe ideea că există o energie vitală care circulă prin corpul uman și care poate fi influențată de diferiți factori, cum ar fi emoțiile, stresul, bolile sau mediul. Scopul tratamentului bioenergetic este de a restabili echilibrul și armonia acestei energii, prin diferite tehnici, pentru a obține rezultate inclusiv în plan fizic.

Bioterapia funcționează pe baza acelorași principii ca și acupunctura, adică ia în considerare existența unui câmp energetic, cu structuri specifice și o anatomie aflată în strânsă corelație cu corpul fizic prin intermediul unor punți de legătură – centri energetici, meridiane și chakre.

Bioterapia a fost una dintre primele metode terapeutice aplicate de om pe tot cuprinsul pământului. Cele mai cunoscute metode de tratament energetic antic sunt cele din China – acupunctura, presopunctura, India și Tibet – tratamentul corpului prin terapia chakrelor, Yoga, etc.

Personal, practic la modul profesional acest gen terapeutic de 30 de ani, timp în care mi-am dezvoltat propria metodă de lucru. A fost nevoie de foarte multă muncă, mii de ore de antrenament pentru a-mi dezvolta capacitatea de lucru și a aplica corect ceea ce știu că funcționează cel mai bine pentru fiecare individ în parte. Evident, ceea ce fac nu exclude tratamentul alopat, ci consider că ar trebui să funcționeze în paralel pentru o mai rapidă îmbunătățire a stării de sănătate a persoanei.

Bioenergetic treatment is a form of complementary/alternative therapy that is based on the idea that there is a vital energy circulating through the human body that can be influenced by various factors such as emotions, stress, illness or environment. The aim of bioenergetic treatment is to restore balance and harmony to this energy, using various techniques to achieve results, including physical results.

Biotherapy works on the same principles as acupuncture, i.e. it takes into account the existence of an energy field, with specific structures and anatomy in close correlation with the physical body through connecting bridges – energy centres, meridians and chakras.

Biotherapy was one of the first therapeutic methods applied by man throughout the world. The best known ancient energy treatment methods are from China – acupuncture, acupressure, India and Tibet – treatment of the body through chakra therapy, Yoga, etc.

Personally, I have been practising this kind of therapy professionally for 30 years, during which time I have developed my own method. It has taken a lot of hard work, thousands of hours of training to develop my ability to work and correctly apply what I know works best for each individual. Obviously, what I do does not exclude allopathic treatment, but I believe it should work in parallel for a faster improvement of the person’s health.


Leave a Reply