B I O M E D I C A

Sănătatea ca mod de viață – Health as a lifestyle

Contact:

Arad, Bulevardul Revoluției, nr.89

Tel. / Phone: +4 0722881771

Facebook: BIOMEDICA – Mircea Iorga

Despre mine / About myself

La Biomedica, misiunea mea este de a oferi servicii terapeutice de calitate care să promoveze starea generală de bine și vindecarea pacienților mei. Lucrez în domeniul terapiei câmpului energetic uman (bioterapia) din 1993, iar în calitate de practician cu experiență, am o înțelegere profundă a capacităților naturale de vindecare ale organismului. Unul dintre principalele mele domenii de expertiză este evacuarea naturală a calculilor de la vezica biliară.

Numele meu este Mircea IORGA.

At Biomedica, my mission is to provide quality healthcare services that promote overall wellness and healing for my patients. I have been in the business of human energy field therapy since 1993, and as experienced practitioner I have a deep understanding of the body’s natural healing capabilities. One of my main areas of expertise is the natural evacuation of gallbladder stones.

My name is Mircea IORGA.

Activitatea mea / My work

Ca bioterapeut, m-am dedicat îmbunătățirii sănătății și bunăstării oamenilor din 1993. Mă concentrez în principal pe terapia câmpului energetic uman, o abordare holistică a vindecării care se adresează nu doar simptomelor fizice, ci și dezechilibrelor energetice care le pot cauza. Una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate pe care le-am tratat cu succes sunt pietrele la vezica biliară. Mulți oameni suferă de această afecțiune, care poate fi dureroasă și le poate afecta viața de zi cu zi.

As biotherapist, I have been dedicated to improving people’s health and well-being since 1993. My main focus is on human energy field therapy, a holistic approach to healing that addresses not just the physical symptoms, but also the underlying energy imbalances that may be causing them. One of the most common health issues I have successfully treated is gallbladder stones. Many people suffer from this condition, which can be painful and affect their daily lives

Orar / Opening hours

Bioterapia este o activitate cu un consum ridicat de energie, care solicită o focalizare extremă pentru a obține rezultate optime, iar tratamentul bioenergetic este aplicat personal de terapeut. Activitatea trebuie să se desfășoare în cel mai prielnic moment pentru pacient, adică atunci când terapia poate oferi maximum de randament. Din acest motiv, activitatea se desfășoară doar dimineața după următorul program:

Luni – Vineri: 11.00 – 14.00

Bioenergetic therapy is an energy-intensive activity that requires extreme focus to achieve optimal results, and since bioenergetic treatment is applied personally by the therapist. The activity must be carried out at the most convenient time for the patient, i.e. when the therapy can give maximum return. For this reason, the activity is only carried out in the morning according to the following schedule:

Monday – Friday: 11.00 – 14.00


Bine ați venit la Biomedica! Pentru cei care nu sunt familiarizați cu bioterapia, aceasta este o abordare holistică a vindecării care se concentrează pe echilibrarea fluxului de energie în tot corpul.
Ne concentrăm în principal pe terapia câmpului energetic uman, o tehnică holistică de vindecare care abordează nu numai simptomele fizice, ci și disfuncțiile energetice care le pot genera. Una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate pe care le-am tratat cu succes este litiaza biliară. Mulți oameni suferă de această afecțiune, care poate fi dureroasă și le poate afecta viața de zi cu zi.
Atunci când vine vorba de bioterapie, alegerea practicianului potrivit poate face diferența în ceea ce privește bunăstarea dumneavoastră generală. La BIOMEDICA, mă ocup cu terapia bioenergetică din anul 1993 și am un istoric de succes dovedit în tratarea unei varietăți de afecțiuni. Una dintre principalele probleme de sănătate în care sunt specializat este evacuarea naturală a pietrelor din vezica biliară. Această procedură este o experiență care le poate schimba viața celor care suferă de probleme cu vezica biliară, oferind ușurare și îmbunătățind starea generală de sănătate.

Welcome to Biomedica! For those of you unfamiliar with biotherapy, this is a holistic approach to healing that focuses on balancing the flow of energy throughout the body.
We focus primarily on human energy field therapy, a holistic approach to healing that addresses not only physical symptoms, but also the underlying energy imbalances that can cause them. One of the most common health problems we have successfully treated is gall bladder stones. Many people suffer from this condition, which can be painful and affect their daily lives.
When it comes to biotherapy, choosing the right practitioner can make all the difference to your overall well-being. At BIOMEDICA, we’ve been providing human energy field therapy since 1993 and have a proven track record of success in treating a variety of conditions. One of the main health issues we specialise in is the natural evacuation of gallstones. This procedure can be a life-changing experience for those suffering from gallbladder problems, providing relief and improving overall health.

SERVICII / SERVICES

Practic bioterapia din 1993. Timpul, pasiunea și dorința de a cunoaște lucruri noi m-au motivat să nu mă opresc aici și am lărgit gama de servicii oferite.

I have been practicing biotherapy since 1993. Time, passion and the desire to learn new things have motivated me not to stop here and I have broadened the range of services offered.

Terapia câmpului energetic uman

Terapia câmpului energetic uman (bioterapia) este o abordare holistică care se concentrează pe echilibrarea câmpurilor energetice ale corpului pentru a promova bunăstarea fizică, emoțională și spirituală.

Human energy field therapy

Human energy field therapy (biotherapy) is a holistic approach that focuses on balancing the body’s energy fields to promote physical, emotional, and spiritual well-being.

Biorezonanța Magnetică

Biorezonanța magnetică este o metodă de diagnostic și tratament care folosește câmpuri magnetice pentru a influența organismul uman. Această terapie se bazează pe ideea că toate componentele organismelor vii emit unde electromagnetice, care se pot măsura și modifica pentru a restabili echilibrul energetic și sănătatea. Biorezonanța magnetică este folosită în special pentru tratamentul afecțiunilor cronice, cum ar fi alergiile, bolile autoimune, infecțiile, stresul, insomnia și multe altele. Biorezonanța magnetică este o terapie complementară, care nu înlocuiește tratamentul medical convențional, ci îl completează și îl optimizează.

Magnetic Bioresonance

Magnetic bioresonance is a diagnostic and treatment method that uses magnetic fields to influence the human body. This therapy is based on the idea that all components of living organisms emit electromagnetic waves, which can be measured and modified to restore energy balance and health. Magnetic bioresonance is mainly used to treat chronic conditions such as allergies, autoimmune diseases, infections, stress, insomnia and many others. Magnetic bioresonance is a complementary therapy that does not replace conventional medical treatment, but complements and optimises it.

Consultații holistice pentru sănătate

Consultațiile de sănătate holistică implică o abordare cuprinzătoare și personalizată pentru îmbunătățirea stării generale de sănătate fizică, emoțională și spirituală a unei persoane.

Holistic health consultations

Holistic health consultations involve a comprehensive and personalized approach to improving one’s overall physical, emotional, and spiritual well-being.

Evacuarea naturală a calculilor din vezica biliară

Evacuarea naturală a pietrelor din vezica biliară se referă la procesul de eliminare a calculilor biliari din organism fără a fi nevoie de intervenție medicală sau chirurgicală.

Natural evacuation of gall bladder stones

Natural evacuation of gall bladder stones refers to the process of passing gallstones out of the body without the need for medical intervention or surgery.

Consiliere privind nutriția și stilul de viață

Consilierea în domeniul nutriției și al stilului de viață presupune oferirea de îndrumare și sprijin persoanelor pentru a face alegeri sănătoase în ceea ce privește alimentația și stilul de viață pentru a-și îmbunătăți sănătatea și bunăstarea generală.

Nutrition and lifestyle counseling

Nutrition and lifestyle counseling involves providing guidance and support to individuals in making healthy dietary and lifestyle choices to improve their overall health and well-being.

Tehnici de gestionare a stresului

Stresul este o reacție normală a organismului la situații dificile sau provocatoare. Cu toate acestea, dacă stresul devine prea intens sau prelungit, poate afecta negativ sănătatea fizică și psihică a unei persoane. De aceea, este important să învățăm cum să gestionăm stresul în mod eficient, folosind diverse tehnici care ne pot ajuta să ne relaxăm, să ne calmăm și să ne îmbunătățim starea de bine. Tehnicile de gestionare a stresului implică strategii precum respirația profundă, exercițiile fizice și conștientizarea pentru a reduce și a face față stresului.

Stress management techniques

Stress is a normal reaction of the body to difficult or challenging situations. However, if stress becomes too intense or prolonged, it can adversely affect a person’s physical and mental health. That’s why it’s important to learn how to manage stress effectively, using various techniques that can help us relax, calm down and improve our well-being. Stress management techniques involve strategies such as deep breathing, exercise, and mindfulness to reduce and cope with stress.

Programe de detoxifiere

Programele de detoxifiere au ca scop eliberarea organismului de toxine și substanțe chimice dăunătoare pentru a promova sănătatea și bunăstarea generală.

Detoxification programs

Detoxification programs aim to rid the body of harmful toxins and chemicals to promote overall health and well-being.

Terapii de ameliorare a durerii

Terapiile de ameliorare a durerii cuprind o varietate de metode și tehnici menite să amelioreze disconfortul și să promoveze vindecarea.

Pain Relief Therapies

Pain relief therapies encompass a variety of methods and techniques designed to alleviate discomfort and promote healing.

Coaching pentru stil de viață și wellness

Coaching-ul pentru stil de viață și wellness este o abordare personalizată pentru a ajuta persoanele să își atingă obiectivele de sănătate și wellness prin oferirea de îndrumare, sprijin și responsabilitate.

Lifestyle and Wellness Coaching

Lifestyle and wellness coaching is a personalized approach to helping individuals achieve their health and wellness goals by providing guidance, support, and accountability.

testimoniale / Testimonials

Ce spune lumea despre activiatea mea

See what people have to say about my work

Lucia Huber

01.07.2017

5*

  · 

  • 5 stele – Five stars

Ghe Aurel Blidariu

24.03.2017

5*

Mi a facut foarte bine, voi continua.

He did me a lot of good, I will continue.

Monica Feșnic

27.07.2017

5*

Un bioterapeut eficient, dar şi un Om cu suflet mare, pentru care am toată consideraţia. Mulţumesc, Mircea!

An effective biotherapist, but also a Man with a big heart, for whom I have the highest regard. Thank you, Mircea!

Claudia Trut

26.06.2018

5*

Recomand, rezultatele au aparut dupa doar cateva sedinte!

I recommend, the results appeared after only a few sessions!

alte testimoniale pot fi gasite aici

Other testimonials can be found here

Întrebări Frecvente

Frequently Asked Questions

În câte ședințe de tratament se rezolvă afecțiunea de care sufăr?

Fiecare persoană este un individ aparte. Tratamentul bioenergetic este personalizat în funcție de condiția și particularitățile fiecăruia. Iar nu în ultimul rând răspunsul la tratament este diferit de la om la om. În concluzie, nu există un răspuns concret la această întrebare.

How many treatment sessions will solve my condition?

Each person is an individual. Bioenergetic treatment is tailored to each individual’s condition and individuality. And last but not least, the response to treatment is different from person to person. In conclusion, there is no concrete answer to this question.


Care sunt beneficiile și limitările diagnosticului cu un aparat de Biorezonanță Magnetică?

Diagnosticul pus cu ajutorul evaluării făcute cu un astfel de aparat este unul comprehensiv, cu referire atât la afecțiuni actuale cât și la profilaxie. Investigația se face în timp relativ scurt (circa 20 de minute), iar rezultatul acesteia este înmânat pe loc pacientului. Aparatura de biorezonanță magnetică (oricare) este construită ca să recepționeze vibrația câmpului electromagnetic al pacientului și va putea indica prezența sau absența unor formațiuni (calculi, chisturi, etc.) însă nu poate face măsurători (adică nu ne va spune nici ce dimensiuni au nici câte sunt). De asemenea nu se face diagnostic traumatic (ex. fracturi).

What are the benefits and limitations of diagnosing with an Magnetic Bioresonance machine?

The diagnosis made with the help of the assessment made with such a device is a comprehensive one, with reference to both current conditions and prophylaxis. The investigation is done in a relatively short time (about 20 minutes) and the result is given to the patient on the spot. Magnetic bioresonance equipment (any) is designed to pick up the vibration of the patient’s electromagnetic field and will be able to indicate the presence or absence of formations (stones, cysts, etc.) but cannot take measurements (i.e. it will not tell us how big they are or how many there are). It also does not make traumatic diagnoses (e.g. fractures).


În afară de evacuarea pietrelor de la fiere (calculilor biliari) ce alte afecțiuni mai pot fi abordate bioenergetic?

Paleta este deosebit de vastă. Am abordat cu succes afecțiuni interne, cardio, stres, stări depresive, chiar alergii sau traumatisme. Nu am reușit însă să rezolv varice sau lipoame.

Apart from the evacuation of gallstones, what other conditions can be addressed bioenergetically?

The palette is particularly broad. I have successfully addressed internal conditions, cardio, stress, depressive conditions, even allergies or trauma. But I have not been able to deal with varicose veins or liposomes.


Faceți deplasări la domiciliu pentru tratament?

Nu, tratamentul se face exclusiv la cabinet.

Do you make home visits for treatment?

No, the treatment is done exclusively at the practice.

Ultimele postări de blog / Latest from the blog

Vă aștept cu drag la cabinet

I look forward to seeing you at the practice

Bioterapie – Biorezonanță Magnetică – Bioenergie / Biotherapy – Magnetic Bioresonance (Biofeedback) – Bioenergy

Pentru programare sunați vă rog la (+4) 0722881771 / For an appointment please call (+4) 0722881771